GÅRDEN

SKÅNINGSMÅLA

13406871_481528362037931_5994885775109396417_n
skaningsmala
????????????????????????????????????

Historia

Skåningsmåla ligger i ett naturskönt kulturlandskap öster om Bäckeboåsen och är representativ för mellanbygden med en mosaik av skogslandskap och öppna marker. En gammal gård med anor från 1500-talet, belägen vid vägs ände.

Namnet Skåningsmåla sägs komma av att en bit mark styckades från granngården Århultemåla någon gång under 1500-talet. Avstyckningen gjordes åt en Peder eller Påvel Skåning, därav namnet Skåningsmåla där måla betyder mäta (mäta ut=avstycka).

På 1600-talets mitt skänkte drottning Kristina mark till Bäckebo församling för att man skulle få en präst till bygden.

1680 blev Skåningsmåla definitivt prästgård med en egen bofast präst, det var det året som Karl XI bekräftade Kristinas gåvobrev.

Skåningsmåla ligger ett par kilometer från kyrkan. Den vägen vandrade eller åkte prästgårdsfolket från år 1680 till år 1939.

1939 byggdes en ny prästgård i Bäckebo. Skåningsmåla blev prästlönebostad och har alltså varit utarrenderat fram till 1996 då vi köpte den avstyckade gården av Växjö Stift.

1955 byggdes det hus som nu finns på gården och det gamla huset från 1700-talets första hälft revs.

Idag finns det bara ett gammalt hus kvar och det är brygghuset från 1820-talet i vilket gårdsbutiken ligger.

Skåningsmåla idag

Sedan 1996 bor vår familj här med våra djur ett riktigt paradis